Wegen en infra

Het wegennet wordt steeds zwaarder belast. Er is een toenemend vracht- en personenvervoer en er komen steeds zwaardere transporten. Tezamen met de continue belasting van verkeersaders zorgen deze ervoor dat er steeds hogere eisen aan markeringsmaterialen worden gesteld.

De Preco® markeringsmaterialen van Triflex kunnen deze eisen aan. Of het nu om auto(snel)wegen, gemeentelijke wegen, fietspaden of parkeerplaatsen gaat. Preco® markeringsmaterialen waarborgen een hoge verkeersveiligheid in nagenoeg iedere omstandigheid.
Triflex geeft hierbij advies aan de opdrachtgever en zorgt indien dit nodig mocht zijn voor technische ondersteuning aan de verwerkers.

Naast markeringsproducten zijn de harsen op basis van PMMA breed toepasbaar in de weg- en waterbouw. Zo heeft Triflex o.a. een vloeibare gietmassa voor het opvullen van detectielussen of het verlijmen van ingeboorde elementen. Verder zijn er producten die bijzonder geschikt zijn als reparatiemortel voor scheuren en gaten in asfalt- en betondeklagen.