Veilig het dak op!

04.07.2017

Het is druk geworden op het dak. Technische installaties krijgen er steeds vaker een plek. Daarmee wordt het dak een reguliere werkplek voor steeds meer technici die zorgen voor de installatie en voor het onderhoud. Dat  vraagt dus veiligheidsmaatregelen en daarvoor gelden wetten en regels. En het vergt materialen die de veiligheid van technici ondersteunen. Want niet alleen bepaalt de wetgever dat risico’s op vallen moeten worden vermeden, ook bovenop het dak gelden regels.

Eigenaar is altijd eindverantwoordelijk

Het is soms ingewikkeld om vast te stellen welke partij voor welke risico’s en voorzieningen verantwoordelijk is. Natuurlijk is de werkgever hoofdverantwoordelijk voor zijn uitvoerend personeel en in algemene zin voor een veilige omgeving in, op en om zijn gebouw.. De eigenaar van het gebouw is primair verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden voor zijn eigen personeel. Indien de gebouweigenaar of beheerder gebruik maakt van een derde partij dan ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de opdrachtnemer. Maar deze heeft geen invloed op ontwerp, vervaardiging en onderhoud van veilige arbeidsplaatsen. Bij een ongeval kan de eigenaar of vastgoedbeheerder altijd aansprakelijk worden gesteld. Dus is veiligheid op het dak een essentieel element in het ontwerp of herontwerp van elk gebouw.

Meer dan bescherming bij risico’s

De veiligheidsmaatregelen die het eerst opvallen, betreffen de bescherming van technici wanneer zij vallen of uitglijden. Bijvoorbeeld dakrandbeveiliging, een persoonlijk valbeveiligingssysteem, of persoonlijke beschermingsmiddelen. Hiervoor geldt een Europese wetgeving en de voorzieningen moeten jaarlijks geïnspecteerd worden. Over sommige zaken is nog geen normering vastgesteld, zoals verankeringspunten, kabelsystemen en railsystemen die worden beschouwd als bouwproducten. Maar minstens zo belangrijk is het voorkomen van gevaren voor dakwerkers, preventie dus! Daarvan heeft Triflex werk gemaakt door een aantal producten te ontwikkelen die hiervoor de oplossing bieden.

Preventieve oplossingen

Allereerst worden de producten van Triflex koud aangebracht. Daardoor wordt het risico van brand bij dakwerkzaamheden geëlimineerd. Een ander veel voorkomend risico is uitglijden op het dak vanwege de gladheid van de toegepaste materialen, al dan niet in combinatie met de weersomstandigheden. Ook daarvoor biedt Triflex een preventieve oplossing, in de vorm van het antislip looppad. Deze duurzame antislip oplossing wordt aangebracht in de vorm van duidelijk herkenbare paden tussen de veiligheidsankers.

Collectieve of persoonlijk beschermingsmiddelen (CBM of PBM)

Ter voorkoming van arbeidsongevallen dient elke onderneming waar nodig in de eerste plaats collectieve beschermingsmiddelen (CBM) te voorzien zoals leuningen, platforms, vangnetten,... Indien dit niet kan (op grond van de aard van de werkzaamheden) dan pas dienen er persoonlijke  beschermingsmiddelen (PBM) zoals harnasgordels,…  tegen vallen voorzien te worden. Dus steeds voorrang geven aan CBM boven PBM. Bij tijdelijke verwijdering van CBM om vallen te voorkomen, dient er steeds gezorgd te worden voor doeltreffende PBM om zo de veiligheid van de werknemer te garanderen.  

Hellende daken in Amsterdam Zuid-Oost

Het is in dit verband interessant om een project in Amsterdam Zuid-Oost te benoemen. Op een groot aantal wooncomplexen  in Amsterdam Zuid-Oost moesten dakwerkzaamheden verricht worden op hellende daken met een PVC dakbedekking. Ter beveiliging van de dakdekkers werden veiligheidsankers aangebracht. Als extra beveiliging van de onderhoudsdiensten werd een duidelijk herkenbaar looppad met antislip structuur tussen de veiligheidsankers gevraagd. Vanzelfsprekend moesten de antislip structuur en de opvallende kleur een duurzaam karakter hebben. Dat was vooral gewenst om de arbeiders, juist op de hellende daken, ook bij neerslag en vorst en voor de levensduur van het gebouw een veilige werkplek te bieden. Het product dat Triflex hiervoor biedt – Triflex Cryl SC 237 – is rechtstreeks toepasbaar op verschillende dakbanen, zoals SBS, APP en PVC. Het is eenvoudig aan te brengen door middel van een roller, en al na 30 minuten beloopbaar. Niet alleen veilig voor onderhoudsmedewerkers, maar ook bij het aanbrengen, omdat het product koud verwerkbaar is. 

Informatie

Wilt u meer weten over de producten van Triflex en hun specifieke eigenschappen? Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie of advies via telefoonnummer: +32 14 75 25 50 of stuur een mail naar:  info@triflex.be