13.07.2023

Brandveiligheid op het dak

Brandveiligheid op het dak is een belangrijk onderwerp. Daken zijn vaak kwetsbaar als het gaat om brandveiligheid. Ze worden blootgesteld aan direct zonlicht en kunnen gemakkelijk ontvlambaar materiaal bevatten zoals droog bladafval, vogelnesten of opgehoopt stof. Als er brand ontstaat op het dak, kan dit snel uitbreiden naar andere delen van het gebouw en omliggende gebouwen, wat resulteert in grote schade en gevaar voor mensen in de omgeving. Het gebruik van brandwerende materialen en systemen is daarom van groot belang.

De producten van Triflex zijn brandvertragend en bestand tegen vliegvuur en stralingswarmte van buitenaf volgens DIN EN 13501-5: BRoof (t1), BRoof (t2), BRoof (t3) en BRoof (t4). De brandklasse BRoof houdt in dat de ontwikkeling van secundaire brandhaarden op het dak wordt voorkomen. De brandwerende kwaliteiten van de daksystemen zorgen ervoor dat brand de dakafdichting niet doorboort én dat brand zich aan het oppervlak van het dak niet kan verspreiden. Om de BRoof-brandklasse te behalen, worden uitgebreide testen gedaan.

De werking van de brandvertragende Triflex daksystemen is als volgt: In geval van brand vormt het Triflex-membraan een barrière die de verspreiding van vuur vertraagt. Dit geeft bewoners meer tijd om het gebouw te verlaten en hulpdiensten hebben meer tijd om de brand te bestrijden. Daarnaast zijn de Triflex-membranen zelfdovend, wat betekent dat ze niet bijdragen aan de ontwikkeling of verspreiding van brand.

Daarnaast worden de vloeibare kunststoffen van Triflex koud en met een roller aangebracht op het dak, waarna ze snel uitharden. Er is geen brander nodig om de producten aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat het risico op brand tijdens het werken met Triflex op het dak nihil is.

Ten slotte wordt ook de rookontwikkeling beperkt in geval van brand. Triflex heeft namelijk een speciale categorie S1, waarbij rookontwikkeling beperkt wordt. Rook is vaak de grootste bedreiging bij brandincidenten, omdat het de zichtbaarheid belemmert en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Door de rookontwikkeling te minimaliseren, helpt Triflex de veiligheid van de bewoners te waarborgen en vergemakkelijkt het de inzet van de brandweer.

Meer weten over Triflex voor het dak? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier, info@triflex.be of via +32 14 75 25 50

Gerelateerd nieuws