?
Preco Line EP 2K NightLine

Preco Line EP 2K NightLine wordt als mechanische belastbare veiligheidsmarkering in gebouwen gebruikt en dient als markering voor vluchtroutes in parkeergarages en tunnels.

Productinformatie