Privacyverklaring

§ 1      Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens die persoonlijk aan u kunnen worden gerelateerd verstaan, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke volgens artikel 4, paragraaf 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Triflex bv

Diamantstraat 6c

2200 Herentals

T:  +32 14 75 25 50

info@triflex.be

www.triflex.be

§ 2      Uw rechten

(1) Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van redenen die zijn gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Redenen voor het verwerken van uw gegevens kunnen zijn:

 • U heeft uw goedkeuring gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk om een contract met u op te stellen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, die van derden en uw belangen of rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

(2) Mits de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, heeft u het recht:

 • op informatie over uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen bij u teweegbrengt of op vergelijkbare wijze van grote invloed op u is;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

(3) Wanneer u toestemming heeft gegevens voor het gebruiken van uw gegevens, kunt u dit op elk moment weer intrekken.

(4)  Gelieve alle vragen betreffende gegevensverwerking en uw rechten per e-mail richten aan info@triflex.be of aan het adres dat is gekoppeld onder sectie 1 (2), tenzij anders aangegeven op een ander punt.

§ 3      Databeveiliging

Wij handhaven technische maatregelen voor het garanderen van de gegevensbeveiliging. In het bijzonder het beschermen van de persoonsgegevens om risico’s tegen te gaan met betrekking tot gegevensoverdracht en het verkrijgen van kennis door derden. 

§ 4      Verzamelen van persoonsgegevens voor informatiegebruik en cookies

Indien u informatief gebruikmaakt van de website, dus wanneer u zich niet inlogt of registreert, verzamelen wij alleen data, welke uw browser naar ons doorstuurt. Wij verzamelen alleen gegevens die uw browsers naar ons stuurt om het mogelijk voor u te maken om onze website te bezoeken. Waaronder:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijdstip van uw aanvraag
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van uw verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid verzonden gegevens per keer
 • De website waar het verzoek vandaan komt
 • Uw typebrowser
 • Het besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van uw browsersoftware

(2) Daarnaast worden er cookies opgeslagen op uw computer wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf in samenwerking met de browser die u gebruikt en waarmee specifieke informatie naar het bureau dat de cookie instelt (in dit geval ons) stroomt. Cookies kunnen geen programma's starten of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen alleen om de internetservice gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken. Anders moet u opnieuw inloggen voor elk bezoek.

a) Deze website gebruikt cookies in de volgende mate:

 • Kortstondige cookies (tijdelijk gebruik)
 • Permanente cookies (gebruik in beperkte tijd)
 • Cookies van derde partijen (van externe leveranciers)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende vragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Op deze manier kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde duur, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstelling aanpassen aan uw wensen en daarin kunt u bijvoorbeeld de cookies van derden weigeren of juist alle cookies accepteren. We willen u er echter op wijzen dat het mogelijk is dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(3) De opgeslagen informatie wordt op een andere locatie opgeslagen dan alle gespecificeerde gegevens die we mogelijk blijven opslaan. De gegevens van de cookies gedeeltelijk niet gekoppeld zijn aan uw andere gegevens.

§ 5      Nieuwsbrief

(1) Via ons aanmeldformulier of enkele andere webformulieren kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij bewaren uw e-mailadres en overige ingevulde informatie totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Opslag van uw gegevens heeft alleen als doel u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Bovendien slaan we uw IP-adres en de tijd van registratie op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

(2) De enige verplichte informatie die nodig is om u te abonneren op de nieuwsbrief is uw naam en e-mailadres. Alle andere afzonderlijk gemarkeerde informatie is vrijwillig en zal alleen worden gebruikt voor het personaliseren van de nieuwsbrief. Deze informatie wordt ook verwijderd wanneer u zich afmeldt.

(3) U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Om u af te melden kunt u de link gebruiken die in elke e-mailnieuwsbrief wordt vermeld. U kunt dit ook doen door ons een e-mail te sturen naar info@triflex.be. Uw opgegeven gegevens worden niet doorgestuurd naar derden.

(4) Houd er rekening mee dat we uw gebruikersgedrag zullen analyseren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Om dit te kunnen doen gebruiken de e-mails die we versturen zogenaamde webbakens, ook wel trackingpixels genoemd. Dit zijn beeldbestanden met één pixel die aan onze website zijn gekoppeld, zodat wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren. Voor dit doel worden de gegevens die in § 4 worden gespecificeerd verzameld evenals webbakens die aan uw e-mailadres zijn toegewezen en gekoppeld aan een eigen ID. De gegevens worden verzameld in strikt pseudonieme vorm. Dit betekent dat de ID's niet gekoppeld zijn aan andere persoonsgegevens van u zodat elke directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Indien nodig gebruiken we de op deze manier verkregen gegevens om een ​​gebruikersprofiel te creëren om een ​​nieuwsbrief te kunnen leveren die is afgestemd op uw interesses. We registreren wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u klikt en concludeert daaruit wat uw persoonlijke interesses zijn. We koppelen deze gegevens aan uw activiteiten op onze website. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen op de server van de nieuwsbriefprovider in Nederland.

§ 6      Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimiseren op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google afgekapt op het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en afgekapt. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt verstuurd naar Google, in het kader van Google Analytics, zal niet gekoppeld worden aan andere data dat Google bewaard.

(3) U kunt het verzamelen van cookies voorkomen door de juiste instellingen te selecteren in uw browsersoftware. We willen wel benadrukken dat als u dat doet, het mogelijk is dat niet alle functies op onze website werken.

(4) U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd, met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden overgedragen aan en verwerkt worden door Google. Dit kunt u doen door een browserplug-in te installeren die beschikbaar is via deze link.

(5) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt en kunnen directe verwijzingen naar mensen worden uitgesloten.

(6) Het gebruik van Google Analytics wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten met Google zijn overeengekomen. Informatie over de externe provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden, overzicht over gegevensbescherming, evenals het privacybeleid.

§ 7      Social media

(1) Triflex maakt gebruik van de volgende socialmediakanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u onze site bezoekt, worden er in principe geen persoonsgegevens aan deze platformen verstrekt. Onderaan onze website zijn de platformen te herkennen aan hun logo. Wanneer u op de logo’s drukt, komt u op de webpagina van ons bedrijf  terecht op dat specifieke platform. Alleen wanneer u op die knop drukt, ontvangt het platform informatie dat u via onze website op hun platform terecht bent gekomen.

(2) Wanneer u deze platformen via onze website bezoekt, hebben wij gen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerking daarvan.

(3) De verzamelde gegevens op deze platformen worden opgeslagen als gebruiksprofielen en worden ingezet voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of aanpassingen van de website. Zo worden er (of u wel of niet bent ingelogd) op maat gemaakte advertenties weergeven. U heeft het recht om hier bewaar tegen te maken. Hiervoor moet u contact opnemen met het desbetreffende platform.

(4) Er vindt altijd een gegevensoverdracht plaats, ongeacht of u bent ingelogd op dit platform of niet. Indien u bent ingelogd wordt de data gekoppeld aan uw account.

(5) Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de dataverzameling en –verwerking, raden wij aan de privacyverklaring van de desbetreffende platformen te raadplegen. Deze verklaringen kunt u vinden door op de naam van het betreffende platform te klikken: FacebookTwitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest en YouTube.

Lees hier de disclaimer
Overige
File