Schoonmaakadvies

De systemen van Triflex zijn ontworpen om regelmatig onderhoud zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard mag er, indien dit vanuit esthetisch oogpunt wenselijk is, regelmaat worden schoongemaakt. Er wordt echter geadviseerd om minimaal één keer per jaar het betreffende project te reinigen en inspecteren, waarbij het meest ideale tijdstip in het najaar is. Eventuele gebreken aan het systeem door bijvoorbeeld mechanische beschadiging kunnen dan nog voor de winter worden hersteld.

De insteek van dit programma is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat wordt gesteld uw kunststof vloer schoon te houden. Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen representatief ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven.

Wij vertrouwen erop u middels dit advies een helpende hand geboden te hebben, bij het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer.

Triflex reiniger

Algemene informatie

Wij geven u graag wat meer informatie bij de hieronder beschreven reinigingsadviezen en het onderhoud, zodat u in staat gesteld wordt om het schoonmaakadvies te kiezen dat past bij uw vloerafwerking.

Over de controle, soorten vuil en het reinigingsmiddel:

Controle

 • Controleer op eventuele condensatie, vochtigheid of lekken, maar ook natte gedeelten, vlekken enz..
 • Controleer alle details op een degelijke hechting aan de ondergrond.
 • Controleer het membraan waar het blootgesteld is, op mechanische of chemische schade.
 • Controleer en reinig alle opstanden, waterafvoeren, goten enz..
 • Verwijder voorzichtig eventuele plantaangroei.
 • Verwijder al het vuil van het oppervlak en alles wat schade aan het membraan zou kunnen veroorzaken.

Soorten vuil

Voordat u een vloer gaat reinigen, moet u ongeveer weten wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten. Als men specifieke sectoren buiten beschouwing laat, zal de gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil als volgt zijn:

 • Los vuil (dit is ongeveer 80 % van de vervuiling)
 • Aangehecht vuil (ongeveer 15 %)
 • Sterk aangehecht vuil (5 %)

Het is belangrijk om te weten dat men droog vuil ook altijd droog verwijdert. U dient voordat de vloer nat wordt gereinigd, eerst het losse vuil van de vloer te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door stofzuigen, reiniging met kleefdoeken of door te vegen. Stofzuigen heeft de voorkeur want het nadeel van vegen is dat alleen de grove losse deeltjes worden verzameld. De kleine losse stofdeeltjes waaien op en komen weer op de geveegde vloer terecht.

Als de vloer nat wordt gereinigd, nadat het losse vuil verwijderd is, zal er uiteindelijk een veel schoner resultaat zijn dan wanneer het losse vuil ook nat wordt gereinigd. Het goed reinigen van het losse vuil dient niet alleen het optische effect, maar ook het behoud van de vloer.

Voor het verwijderen van aangehecht vuil zal altijd gebruik gemaakt moeten worden van water of een oplosmiddel, al dan niet gecombineerd met een reinigingsmiddel in combinatie met het juiste schoonmaakgereedschap.

Het vuil is altijd onder te verdelen in twee categorieën:

 • Organische vervuiling
 • Anorganische vervuiling

Organisch - We hebben te maken met stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Enkele voorbeelden zijn: vetten, zetmeel, suiker, eiwitten, urine, enz..

Anorganisch - Alle stoffen die niet afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stenen, zand, metalen en metaaloxiden. De meest voorkomende anorganische vervuilingen zijn kalk en roest.

Deze inventarisatie is nodig om vast te stellen wat voor soort reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Voor organisch vuil zal er een alkalische reiniger gebruikt moeten worden, terwijl er voor anorganisch vuil juist een zure reiniger ingezet moet worden.

Het reinigingsmiddel

Naast het gebruik van machines, is het reinigingsmiddel een belangrijke factor bij het reinigen van oppervlakten. Als men niet het juiste reinigingsmiddel gebruikt zal het oppervlak niet schoon worden of zelfs beschadigen.

De juiste keuze van het reinigingsmiddel is dus heel belangrijk. Er zijn 1001 verschillende soorten schoonmaakmiddelen, die aanvankelijk allemaal op elkaar lijken. Bijna al deze schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op reiniging door middel van zepen. De eigenschap van zeep is, dat het vuil aantrekt. Het nadeel van schoonmaakmiddel met zeep is dat er altijd een heel klein filmlaagje op de vloer achterblijft. Dit laagje zeep zal vuil aantrekken waardoor de vloer sneller vervuilt. Doordat dit vuil aan het zeeplaagje blijft plakken kan het de vloer beschadigen wanneer er over de vloer gelopen wordt.

Hetzelfde geldt ook voor polymeerhoudende reinigingsproducten. Deze maken de vloer glimmend, maar laten tevens een soort van waslaagje achter.

Ieder reinigingsmiddel op waterbasis heeft een pH-waarde. De pH-waarde geeft aan of een product zuur of alkalisch is. Bovendien is de pH-waarde belangrijk voor de beoordeling van de agressiviteit van een product ten opzicht van huid, ogen en kleding. De indeling van de pH-schaal loopt van 0 tot 14. Hierin geeft een pH van 7 aan dat een product neutraal is.

Alkalische producten hebben een pH-waarde hoger dan 7 en worden ingezet bij het verwijderen van organische vervuiling (rubber, olie, etc.). Ook hierbij geldt: hoe hoger de pH, hoe hoger de alkaliteit van het product. Bij gebruik van sterk alkalische producten moet men ook voorzichtig zijn. Dergelijke producten kunnen onder andere wol, verfwerk, aluminium en andere lichte metalen aantasten.

Zuren hebben een pH-waarde lager dan 7 en worden ingezet bij reiniging van anorganische vervuiling (roest, kalk, etc.). Hoe lager de pH, hoe sterker zuur het product is. Bij gebruik van zure reinigingsmiddelen moet men altijd voorzichtig te werk gaan, omdat deze verschillende materialen als metaal, beton, kunststof, textiel, verfwerk en voegen aan kunnen tasten.

Voordat een vloer gereinigd gaat worden moet er een inschatting gemaakt worden van de vervuiling. Hoe sterker het vuil gehecht is aan de vloer, hoe agressiever het reinigingsmiddel moet zijn voor een optimaal resultaat. Voor de dagelijkse reiniging wordt in de regel een zwak alkalisch (sterk verdund) product gebruikt. Het is dus belangrijk dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de vervuiling.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een machine bij de reiniging moet er een laagschuimend middel gebruikt worden.

Meng schoonmaakproducten nooit met chloor! Er kunnen giftige dampen vrijkomen die gevaar voor de omgeving opleveren. Voor een goede reiniging van de vloer is het belangrijk dat het reinigingsproduct in de juiste verhouding wordt gemengd met water. Gebruik een maatbeker om het in de voorgeschreven verhouding te mengen. De moleculen in het reinigingsproduct verbinden zich met het vuil en maken het los (zwevend), zodat het vuil met water weggespoeld kan worden. Wordt er teveel reinigingsproduct gebruikt, dan zullen de moleculen die geen verbinding met het vuil aan hebben kunnen gaan achterblijven op de vloer. De overgedoseerde moleculen zullen een waas achterlaten op de vloer. Ze kunnen eenvoudig verwijderd worden door de vloer nog eens met water na te spoelen. Voor het goed periodiek reinigen van uw Triflex vloer kunt u Triflex MC gebruiken. Dit product wordt, afhankelijk van de vervuilingsgraad in doseringen van 1:10 tot 1:80 toegepast en is geschikt voor organische vervuiling. Het is verkrijgbaar in een variant voor handmatig reinigen maar ook voor machinale reiniging (LS). Indien u te maken heeft met roest en kalkaanslag kunt u het beste contact met uw technisch adviseur opnemen om te bepalen welk product het beste kan worden ingezet.

reinigen Triflex

Reiniging: Handmatig of met een machine

Het eindresultaat van een nat gereinigde kunststof vloer wordt te allen tijde beïnvloed door de manier van schrobben. Naast het schrobben met de hand zijn er verschillende soorten machines te gebruiken bij het reinigen van een kunststofvloer.

Reiniging met handschrobben, schrobzuigmachine, eenschijfschrobmachine of hoge druk reiniging:

Handschrobben

Handschrobben is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben. Deze handschrobber noemt men ook wel een Doodle-bug.

Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het 10-15 minuten inwerken op de vervuiling.

Nadat de vloer is geschrobd, moet het water door middel van een waterzuiger verwijderd worden.

Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger.

Schrobzuigmachine

Deze machine maakt het mogelijk om een voorraad water gemengd met reinigingsmiddel te transporteren door de ruimte en te verdelen over de vloer. Schrobzuigmachines zijn goed te gebruiken voor het dagelijkse onderhoud van een vloer, met de borstel(s) of pads reinigt hij de vloer. Gebruik van deze machine is veel minder arbeidsintensief en zal veel minder tijd in beslag nemen. De uit te oefenen druk van de borstel of pad op de vloer is niet te beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden.

Gladde vloeren worden geschrobt met een pad. Dit is een ronde schijf die onder op de machine gemonteerd wordt. Deze pads zijn er in verschillende soorten hardheid. Hoe donkerder de kleur, hoe harder hij wordt. Voor een kunststofvloer adviseren wij om een dikke beige of rode pad te gebruiken. Indien de rode pad bij zwaar aangehecht vuil geen bevredigend resultaat geeft, kan men overwegen een groene pad te gebruiken. Bij het gebruik van een dunne pad is de kans groot dat de schijf een keer in de vloer hapt. Schrob nooit een droge vloer met een droge pad!!

Niet gladde vloeren worden geborsteld met een borstelschijf. Deze borstel kan in plaats van de padhouder onder de machine gemonteerd worden. Bij een ruwe vloer zal een zachte borstel uiteindelijk een beter resultaat geven. De haartjes zijn soepeler en kunnen beter in het reliëf komen.

 1. Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.
 2. Bepaal vooraf de werkroute.
 3. Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.
 4. Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst zonder te zuigen. Laat het product 10-15 minuten inwerken en schrob nu de vloer nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen.
 5. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

Eenschijfschrobmachine

Deze machine heeft een ronde schijf die aangedreven wordt. Dit kan zijn een padschijf of een borstelschijf. Door de steel van deze machine te heffen of te drukken is de druk die wordt uitgeoefend op de kunststofvloer enigszins beïnvloedbaar. Doordat de druk op de pad te beïnvloeden is, is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen. Voor het reinigen van een kunststofvloer met een eenschijfmachine raden wij aan er een te nemen met een instelbaar, of een zo laag mogelijk, toerental. Dit verhoogt de grip op de vloer en daardoor de reinigende werking ervan.

 1. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water.
 2. Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen vloer.
 3. Laat het product 10-15 minuten inwerken.
 4. Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.
 5. Zuig het vuile water op met de waterzuiger.
 6. Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met schoon water.
 7. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig.

Hoge druk reiniging

Losse delen, stof, vuil etc. handmatig van het oppervlak afborstelen. Hoge druk reiniger toepassen met een verdund reinigingsconcentraat. Het oppervlak handmatig afborstelen als deze nog nat en zeepachtig is. Het oppervlak met schoon en koud water afspoelen.

Beperkingen:

 • De watertemperatuur mag niet boven de 50°C komen.
 • De druk mag niet boven de 50 bar komen.
 • De spuitkop moet minstens 50 cm van het oppervlak verwijderd zijn.
 • Reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddel of oplosmiddelderivaten mogen niet worden gebruikt.

Triflex BV heeft het recht de te gebruiken reinigingsmethoden te controleren. Reinigingsmethoden en reinigingsmiddelen, die niet in deze informatie voorkomen, en waarvoor geen schriftelijke toestemming van Triflex BV is ontvangen, kunnen een uitsluiting van de garantie door Triflex veroorzaken.

reinigen parkeren Triflex

Eerste reiniging van een nieuwe vloer

 • Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de vloer in dit stadium meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen. Het oppervlak kan een beetje vettig aanvoelen en heeft de eigenschap vuil aan te trekken. Als deze eerste reiniging niet goed wordt uitgevoerd zal er bij het verdere onderhoud meer moeite gedaan moeten worden om de vloer schoon te houden.
 • De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch product, dat de eigenschappen heeft die eerder genoemd zijn in dit advies. Voor het beste resultaat wordt er een eenschijfmachine gebruikt, met een rode pad. Na het schrobben wordt de vloer afgezogen met een waterzuiger waarna de behandeling nog eens herhaald wordt met alleen water.
 • Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer circa 7 dagen oud is.

Dagelijkse reiniging

 1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer door middel van een stofwisser of stofzuiger. Probeer het probleem van het losse vuil te traceren en eventueel te ondervangen. (Denk aan een goede inloopmat).
 2. Gebruik voor de dagelijkse reiniging een licht alkalisch reinigingsmiddel dat: 
  - niet zeep- of polymeerhoudend is; laagschuimend is; 
  - een pH-waarde heeft tussen 7 en 13 (in pure vorm); 
  - weinig of geen loog bevat. 
  Gebruikt u een product dat wel zeep- of polymeerhoudend is, dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en dat trekt vuil aan. De vloer zal dus sneller weer vies worden. Naast het gegeven dat het zeepresidu vuil aantrekt en vasthoudt, kan het er ook voor zorgen dat de vloer gladder wordt.
 3. Meng het middel met behulp van een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.
 4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak deze niet te nat, want al het water dat teveel achterblijft op de vloer is later zichtbaar als kalk. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de vlakmop geen sporen achter op de wanden. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil van links naar rechts verplaatst en bij het raken van de wanden vuil en water achterlaat.
 5. Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog nat is, niet wordt belopen.

Periodieke of plaatselijke reiniging

 1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of stofzuiger.
 2. Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde vloer dan moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.
 3. Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht bepaalt de sterkte van het | reinigingsmiddel.
 4. Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.
 5. Maak een keuze voor de te gebruiken pad of borstel.
  - Voor het schrobben van een gladde vloer adviseren wij een dikke rode pad te gebruiken.
  - Bij zeer sterk aangehecht vuil kunt u ook overwegen een groene pad te gebruiken.
  - Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.
 6. Als al het vuile water is opgezogen, is de vloer klaar voor gebruik.

Let op het volgende:

 • Sterk zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten.
 • Het reinigingsmiddel moet niet zeep- of polymeerhoudend zijn.
 • Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.
 • Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststof vloer en de schrobmachine niet aan zal tasten.
 • Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de voorgeschreven verhouding te mengen.

Bekijk ook onze FAQ pagina met veelgestelde vragen met betrekking tot het onderhoud van kunststof vloeren of download het schoonmaakadvies als pdf.

Missing media-item.
naar FAQ

Contact

Vragen of uitdagingen? Neem gerust contact met ons op.