Erkenningen

Onze erkenningen bestaan uit verschillende lidmaatschappen en certificeringen. Deze zijn van groot belang voor ons en helpen bij het behalen van mijlpalen en het verkrijgen van kennis en waardevolle inzichten. 

Lidmaatschappen
Wij zijn lid van verschillende duurzame initiatieven binnen de chemische industrie: 

 • Responsible Care
  Responsible Care is een ethisch kader voor veilig beheer van chemische stoffen en topprestaties. Het is een initiatief vanuit de chemische industrie welke zich bezighoudt met continue verbetering van gezondheid- en milieubescherming en veiligheid binnen bedrijven. Wij acteren in de geest van de wereldwijde Responsible Care beweging.
 • Chemie3
  Het duurzaamheid initiatief van de Duitse chemische industrie. Wij dragen actief bij aan dit initiatief en zijn voornemend grip te krijgen op duurzaamheid in alle facetten in ons dagelijkse leven. 
 • DGNB e.V – German Sustainable Building Council
  De DGNB werd in 2007 opgericht door 16 initiatiefnemers met verschillende specialistische achtergronden in de bouw- en vastgoedsector die meer wilden doen om duurzaam bouwen in de toekomst te bevorderen. Het is hun ambitie om het publiek bewust te maken van de noodzaak van duurzaam bouwen en vooral om aan te tonen dat dit mogelijk is. Triflex is lid van de DGNB en wij ondersteunen met onze systemen en kennis de doelstellingen van de overheid op het gebied van duurzaam bouwen.
 • Energy efficiency network – NRW
  Wij zijn in 2020 lid geworden van het NRW netwerk voor de verf-, drukinkt- en kleefstoffenindustrie om effectiever bij te kunnen dragen aan energie efficiëntere initiatieven.
 • Chemistry4Climate
  In 2020 zijn wij deel gaan uitmaken van dit netwerk waarin experts concepten ontwikkelen om de chemische industrie in 2050 carbon neutraal te maken.

Certificaten

Wij zijn ervan overtuigd dat een succesvolle onderneming alleen kan bestaan met een georganiseerd proces en daardoor met efficiënte managementsystemen. Wij zien continue verbetering hiervan als essentieel voor ons succes.

Ons kwaliteitsbeheer systeem is ISO 9001-gecertificeerd sinds 1997. De certificering van ons milieubeheer systeem volgde in 1998, eerst volgens EMAS en sinds 2001 volgens ISO 14001.

In 2014 werd ons energiebeheer systeem voor het eerst gecertificeerd volgens ISO 50001.

REACH
REACH is een Europees protocol over de productie van en handel in chemische stoffen. Wij steunen de doelstellingen van REACH, die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten.

CE Markering
Leveranciers die materialen leveren binnen de verschillende Europese landen, mogen op korte termijn alleen nog producten leveren die voorzien zijn van het CE-markeringsembleem. De ETAG 005 bevat gespecificeerde klassen voor het gebruik van vloeibare afdichtingsystemen die worden beoordeeld op duurzaamheid, sterkte en brandwerendheid. Triflex' afdichtingssystemen voldoen aan de hoogste standaard die in alle afzonderlijke klassen, volgens de ETAG 005, geëist kunnen worden.

Ecovadis

Ecovadis heeft een platform ontwikkeld waar leveranciers worden beoordeeld op het gebied van duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar milieu, sociale zaken, ethiek en het duurzaamheidsbeleid. Wij zijn vanaf 2015 lid van Ecovadis en zijn in 2021 beoordeeld met ‘Zilver’, waarmee we tot de top 25% van beoordeelde bedrijven behoren! De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem.