?

Helikopterplatform UZ Leuven

Duurzame markeringen
Meer weten?

Helikopterplatform UZ Leuven

In de zomer van 2018 werd er vastgesteld dat de coating op het aluminium dakoppervlak van het helikopterplatform van UZ Leuven afschilferde. De losgekomen schilfers konden aangezogen worden door de motor van de helikopter waardoor deze laatste ernstig beschadigd kon geraken en dit vroeg om een snelle oplossing.
Locatie
Leuven
Oplevering
2018
Segment
Markeringen
Applicateur
Group Beyers

Projectomschrijving

De uitdaging

Omwille van de gevaren die de afschilferende coating van het helikopterplatform van UZ Leuven met zich bracht, moest snel een duurzame oplossing worden gevonden om een negatief advies van het directoraat-generaal luchtvaart die het platform moet keuren te vermijden.

heliplatform met triflex
1/4
heliplatform met triflex
2/4
heliplatform met triflex
3/4
ziekenhuis met triflex
4/4

Cruciaal voor ziekenhuiswerking

Een helikopterplatform moet minstens een keer om de vijf jaar worden gekeurd. Bij een eventuele afkeuring kan het platform gedurende ruime tijd niet gebruikt worden. Het helikopterplatform vervult een cruciale rol in de werking van UZ Leuven, dus kon men dat risico niet lopen. Gesitueerd op het platte dak van de tweede verdieping, in de nabijheid van diensten als intensieve zorgen, spoedgevallen en het operatiekwartier, wordt het platform gebruikt voor een efficiënt transport van organen en patiënten. Via Group Beyers, een in Leefdaal gevestigd bedrijf gespecialiseerd in verkeers- en bedrijfsveiligheid, dat regelmatig werkt voor UZ Leuven, werd een Triflex systeem - Triflex Cryl SC 237 - aanbevolen. Een aanbeveling waar UZ Leuven dan ook op in ging.

Aanbrengen markeringen

Het verwijderen van de bestaande coating gebeurde met een stofvrije kogelstraling. De 3 à 4 mm dikke laag werd gekogelstraald, nadat het dakoppervlak werd gedroogd. Omdat de natte weersomstandigheden niet meezaten voor het drogen en de strakke timing moest gerespecteerd worden, werd het dakoppervlak zelfs met bladblazers gedroogd door het personeel van de groendienst van UZ Leuven. Op basis van de bouwplannen van UZ Leuven werd vervolgens de H-vorm en het kruis uitgemeten op het dakoppervlak. Daarna werd de markering voor de vijf in de luchtvaartnorm vastgelegde kleuren - geel, grijs, rood, wit en zwart - voorbereid. De volgorde van de aan te brengen kleurvakken werd bepaald, waarna de ondergrond werd ‘voorbereid’ met Triflex Metal Primer. Voor de antislipmarkering werd Triflex Cryl SC 237 gebruikt, een Triflex-product dat in de verschillende opgelegde kleuren beschikbaar is.

Gemakkelijk aanbrengen

De applicateurs van Group Beyers weten hoe ze de Triflex-producten op een vakkundige manier moeten aanbrengen; ze volgden immers een specifieke opleiding voor applicateurs in de Triflex Academy in Herentals. Ze konden deze specifieke expertise vooral gebruiken bij het aanbrengen van de producten op de geribbelde contouren van het dakoppervlak, een niet zo eenvoudige ondergrond. Triflex Cryl SC 237 is een 2-componenten massa met een fijne korrel op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat), heeft een volledige hechting aan de ondergrond, en moet altijd gemengd worden met een katalysator, wat een snelle uitharding in de hand werkt. De Triflex Cryl SC 237 is een veiligheidscoating die garant staat voor een duidelijke belijning van markeringen.

Snelle, duurzame oplossing

David Vandeputte van de technische dienst van UZ Leuven, is tevreden met het resultaat en de manier waarop de werken zijn verlopen. Hij waardeert in het bijzonder de effectiviteit van de Triflex-oplossingen.

De werkzaamheden aan het platform moesten op korte termijn gerealiseerd worden, een uitdaging die met succes werd aangegaan. De werken namen drie dagen in beslag en het platform was eigenlijk 60 minuten na de behandeling weer bruikbaar. De renovatiewerken hadden dus zo goed als geen logistieke implicaties. 

- David Vandeputte - technische dienst UZ Leuven - 

Snelle uitharding

Voor Triflex werd de werf opgevolgd door technisch adviseur Frederik Bogaerts. Hij benadrukt een ander voordeel (en een typische eigenschap) van PMMA, namelijk de snelle uitharding.

Gerelateerde referenties