17.04.2024

De verschillende dakkleuren

Wateropvang, natuur, extra sociale ruimte of energieproductie; het kan allemaal op het dak. De ruimte is er, dus waarom niet? Door toenemende bevolkingsdichtheid, is er steeds minder ruimte om alle maatschappelijke transities een plek te geven. Uitwijken naar het dak biedt daarom dé oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden om een dak multifunctioneel te benutten. Al deze mogelijkheden worden aangeduid met verschillende kleuren; groen, blauw, rood en geel. We nemen u mee in deze verschillende kleuren; we leggen de betekenis uit en vertellen wat de voordelen zijn.

Blauwe daken

Blauwe daken zijn daken die zijn ontworpen om regenwater op te vangen, vast te houden en te vertragen voordat het wordt afgevoerd. In tegenstelling tot traditionele daken, waar regenwater direct naar de riolering stroomt, bieden deze daken een duurzamere benadering door waterberging en -beheer mogelijk te maken. Dit verlaagt de piekbelasting op straatniveau en in de gemeentelijke rioleringssystemen bij hevige (kortstondige) buien.

Groene daken

Groendaken zijn daken met begroeiing van planten. Groene daken zijn hierdoor voedselbronnen voor insecten en vogels. Daarnaast bieden ze ook broedplaatsen aan grondbroedende vogels. Groendaken dragen ook bij aan de biodiversiteit.

Rode daken

Een rood dak (gebruikersdak) benut het dakoppervlak als extra leeflaag. Op deze daken komen mensen samen voor sociale activiteiten. Denk aan sport- en speelpleinen voor kinderen en terrassen op het dak. Door middel van een rood dak wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.

Gele daken

Een geel dak wordt ook wel energiedak genoemd. Dit is een dak waarop energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of kleine windturbines. De opbrengst van het opwekken van energie, is direct verbonden aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Multifunctionele daken

Als op een dak meerdere functies gecombineerd worden, spreek je van een multifunctioneel dak. Door de verschillende dakfuncties met elkaar te combineren, zullen ze elkaar versterken. Functiecombinaties leveren veel voordelen op. Zo blijven de zonnepanelen op een groen-geel dak koeler, waardoor ze meer energie opwekken en wordt de beplanting op een blauw-groendak voorzien van (hemel)water wat een drinkwaterbesparing oplevert.

Afdichten van daken

Welk soort (multifunctioneel) dak u ook kiest, een goede afdichting is in alle gevallen van groot belang. Triflex biedt hiervoor de oplossing. De producten van Triflex hebben een lange levensduur van 25 jaar, waardoor uw dak duurzaam beschermd is. De systemen zijn bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën. Daarnaast is ons Triflex ProTect systeem uitermate geschikt voor het afdichten van dakoppervlakken op gekleurde daken. Dit vloeibaar aan te brengen systeem is volledig gewapend, scheuroverbruggend, naadloos en worteldoorgroeibestendig.