MVO

'Samen werken aan een duurzame toekomst' 

Daar staan we voor bij Triflex, maar duurzaamheid is een breed begrip; hoe definiëren we dit binnen Triflex?

Wij definiëren duurzaamheid als het succesvol combineren van onze bedrijfsactiviteiten met economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Duurzaamheid zien wij als onze plicht richting de generaties van vandaag en morgen. 

Voor ons hangt succes samen met een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dit betekent ook dat wij kritisch kijken naar onze eigen bedrijfsvoering en de wijze waarop wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de vraag vanuit de maatschappij hoe wij hiermee omgaan, zijn wij intrinsiek gemotiveerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Op deze pagina en op de subpagina's geven wij een concreet overzicht van ons MVO-beleid in de breedste zin: we gaan in op Mensen, Milieu en Economie, we leggen uit hoe ver we zijn gekomen, wat onze toekomstplannen zijn én hoe we die gaan bereiken*.

Alvast alle informatie rondom ons MVO-beleid bekijken? Download hier ons sustainability rapport. 

*Triflex gebruikt het jaar 2020 als referentiejaar voor de opgestelde doelen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Organisaties kunnen ervoor kiezen om de eigen MVO-doelstellingen te koppelen aan de SDG’s. Wij als Triflex hebben doelstellingen gekoppeld aan een aantal, voor ons belangrijke, SDG’s.

De belangrijkste speerpunten waar we ons daarbij op richten zijn als volgt:

1. Goede gezondheid en welzijn voor onze medewerkers en gebruikers van onze producten (SDG 3)

Wij vinden goede gezondheid en welzijn belangrijk voor onze medewerkers en klanten. We willen onze medewerkers stimuleren een gezonde levensstijl te volgen (zoals door middel van een vitaliteitsbudget). Een gezonde levensstijl vermindert de kans op ziekte en verhoogt de optimale inzetbaarheid. Naast onze eigen medewerkers geven wij ook om de gezondheid van onze klanten. Onze producten en applicaties worden allemaal afzonderlijk aan een kwaliteitscontroles gekoppeld (ISO, CE Keurmerk of externe controle).

2. Duurzame steden en gemeenschappen middels de verkoop van onze producten (SDG 11)

Onze producten hebben impact op duurzame steden en gemeenschappen. Wij zien het als plicht richting de generaties van vandaag en morgen om kritisch naar de milieu-impact van onze producten te kijken. In het productieproces wordt rekening gehouden met het behoud van hulpbronnen en het vermijden van milieuvervuiling. Grondstoffen, water en andere middelen worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt. De levensduur van onze producten is meer dan 25 jaar! 

3. Klimaatactie met focus op onze eigen organisatie en de keten waarin wij opereren (SDG 13)

Wij dragen bij aan het verkleinen van onze wereldwijde CO2-footprint! In samenwerking met De Duurzame Adviseurs hebben wij de uitstoot van onze eigen organisatie over 2020 in kaart gebracht. Samen hebben wij diverse doelen gesteld om onze uitstoot te reduceren.

4. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Wij sluiten partnerschappen om onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je immers met elkaar.