Grote renovatie balkons Residentie Europan

Perfecte bescherming ondanks deadline en weer
Meer weten?

Residentie Europan

Het in De Panne gelegen Europan, een appartementsgebouw uit 1995, was dringend aan een onderhouds- en renovatiebeurt toe. Syndicus Agence Mulier kon in het najaar van 2017 de mede-eigenaars overtuigen van de noodzaak van de renovatie. Cruciale etappes in deze totaalrenovatie, een project van twee jaar in totaal, waren het herstel van de betonnen gevel en het waterdicht maken van de balkons.
Oplevering
juni 2019
Segment
Balkons en galerijen
Applicateur
Braet NV

Projectomschrijving

De uitdaging

De globale renovatie werd toevertrouwd aan Studiebureau ABG en algemeen aannemer, Braet NV, specialisten inzake betonrenovatie en afdichting. Voor Jurgen Langbeen, projectleider bij Braet NV en verantwoordelijk voor de renovatie van Europan, vormden de weersomstandigheden - naast de strakke planning - één van de grootste uitdagingen van deze totaalrenovatie. “Gebouwen aan de kust zien meer af dan die in het binnenland. We moeten bij dergelijke renovaties ervoor zorgen dat het beton op lange termijn goed beschermd is tegen de nefaste invloeden van zeezout. Ook de wind is een factor die meer speelt aan de kust dan elders.” Braet NV pleit dan ook voor regelmatig onderhoud van gebouwen aan de kust, net om erger te voorkomen. “Dat maakt ook dat we voor afdichting zeer performante producten nodig hebben en die vinden we bij de PMMA-oplossingen van Triflex. Dit was trouwens ook het advies dat ABG in het vooronderzoek deed .”

Bij de renovatie van Europan hebben we eerst een grondige analyse gedaan alvorens de meest adequate oplossingen voor te stellen.

- Tony Overlaet, Technisch Directeur, Triflex bvba -
proces triflex op galerij
1/2
Thumbnail
2/2

Kwalitatieve afwerkingsgraad

"Wat mij is opgevallen aan de Triflex-oplossingen, is de kwalitatieve afwerkingsgraad”, aldus Koen Gheysens van Studiebureau ABG. “In vergelijking met andere, gelijkaardige producten op de markt, bereiken we een mooier en beter afgewerkt resultaat. Met een Triflex-afdichting kunnen we de voegen ook elastisch overbruggen, en dat is niet alleen esthetisch mooier, maar ook een veel efficiëntere oplossing naar onderhoud toe. Triflex voorziet zelfs in een garantiepolis rond hun afdichtingsoplossingen, en ook dat is niet alledaags.” 

De renovatie werd opgeleverd binnen de opgelegde termijn van twee jaar. Volgens Jurgen Langbeen is dit een echt succes dat vooral te danken is aan de goedgeoliede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

De kust kent geen genade

De kust kent geen genade met gebouwen. Zeezout, wind, zand, ... het zijn allemaal factoren die maken dat een syndicus aan de kust meer moet instaan voor onderhoud en bescherming dan z’n collega’s in het binnenland. In het najaar van 2017 droeg Agence Mulier Studiebureau ABG dan ook op om een lastenboek op te stellen voor de renovatie van Europan. “In ons rapport maakten we duidelijk dat niet alleen de gevel moest worden aangepakt”, legt Koen Gheysens uit. “Ook de balkonplaten konden een renovatie gebruiken. Deze vertoonden immers tekenen van groene aanslag, vervuiling en krimpscheuren. En omdat deze scheuren zeer gevoelig zijn voor chloriden uit zeezout, was er nood aan een waterdichtingssysteem. Rekening houdend met een strakke timing en de totaal te behandelen oppervlakte van 2.500 m2, schreven we een PMMA-dichting voor.”

Op basis van het lastenboek van ABG ging Braet NV aan de slag. Als erkend applicateur, en na een analyse uitgevoerd door Triflex, koos projectleider Jurgen Langbeen voor de juiste afdichtingsoplossingen. “We werken al jaren samen met Triflex en kennen de kwaliteit van hun PMMA-oplossingen. Naast een mooie afwerking als eindresultaat, is het ook gemakkelijk werken met deze producten. We kunnen ze vlot aanbrengen en ze drogen snel uit, een onmiskenbaar voordeel wanneer je tegen een strakke deadline aankijkt. Bovendien kan je met Triflex werken tot 0°C, wat je niet kan met andere producten.” Op een periode van tweemaal zes maanden - in 2018 en 2019 - werden de balkons van de 150 appartementen van Europan dan ook vakkundig en onderhoudsvriendelijk afgedicht.

De eindvoordelen voor de mede-eigenaars van Europan zijn legio: een betere betonbescherming op middellange termijn, een gestegen verkoopwaarde en een duurzamer gebouw.

- Bart Huyghe, Agence Mulier -

Sterke betrokkenheid

Tijdens de uitvoering van de renovatiewerken is Technical manager Tony Overlaet verschillende keren ter plaatse geweest. "De renovatie van terrassen in het kader van zo’n project begint voor ons eigenlijk al bij de analyse. Na het vooronderzoek van ABG zijn we onmiddellijk ter plaatse geweest om het juiste systeem  en de gepaste detailafwerkingen voor te stellen”, legt Overlaet uit. “De keuze hierbij laten we afhangen van alle factoren die een rol spelen in de uitvoering van de opdracht.” Tijdens de hele uitvoering van het project heeft Triflex aannemer Braet NV met het nodige advies en adequate technische ondersteuning bijgestaan.  

Strakke planning

Om de strakke planning aan te houden opteerde Braet NV voor een recente oplossing: Triflex ProBalcony. “De manier van uitvoering en detaillering blijft hetzelfde, het verschil zit hem in de waterkering”, legt projectleider Langbeen uit. “Hier was het ProBalcony systeem nodig wegens de grote hoeveelheid aan terrasoppervlakte in combinatie met de korte termijn. De snelheid van uitvoering ligt immers hoger dan met de traditionele PU-vloersystemen. Ook de technische voorwaarden waren aanwezig om optimaal gebruik te maken van de voordelen van ProBalcony in dit project.

Gerelateerde referenties